Jigoro Kano

Judo (Japans: 柔道, じゅうどう, jūdō) is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst, die rond 1882 werd ontworpen door Jigoro Kano. Het woord betekent ‘zachte weg’, waarbij het woordje do verwant is aan tao en naast de betekenis ‘manier’ ook de connotatie heeft van ‘levenspad’.

Placeholder
Placeholder

In memoriam

Meester Piet de Jong 7e dan. 18 maart 2019 77 jaar. Groot inspirator voor veel top judoka’s en een van de oprichters van deze vereniging

Kees Kerstes 4e dan

Kees werkte jarenlang nauwgezet samen met Meester Piet de Jong en is onlangs in zijn voetsporen getreden als hoofdtrainer.

Placeholder

Jigoro Kano

Judo (Japans: 柔道, じゅうどう, jūdō) is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst, die rond 1882 werd ontworpen door Jigoro Kano. Het woord betekent ‘zachte weg’, waarbij het woordje do verwant is aan tao en naast de betekenis ‘manier’ ook de connotatie heeft van ‘levenspad’.

Placeholder

In memoriam

Meester Piet de Jong 7e dan. 18 maart 2019 77 jaar. Groot inspirator voor veel top judoka’s en een van de oprichters van deze vereniging

Placeholder

Kees Kerstes 4e dan

Kees werkte jarenlang nauwgezet samen met Meester Piet de Jong en is onlangs in zijn voetsporen getreden als hoofdtrainer.

Placeholder


Hier kun je ons vinden

Trainings locatie
Kersenberg 52, 4708 KC Roosendaal

Dinsdag: 18:30 tot 19:30 minioren/pupillen

Vrijdag: 17:30 tot 18:30 minioren*

18:30 tot 19:30 pupillen

19:30 tot 20:30 junioren/aspiranten

20:30 tot 21:30 senioren

Zaterdag: 09:00 tot 10:00 pupillen/junioren/aspiranten

10:00 tot 11:00 minioren*

10:00 tot 11:00 Katatraining**

11:00 tot 12:00 senioren

*Wij geven judoles vanaf 3 jaar.
** Katatraining is voor blauwe band en hoger.
Zorg wel voor een trainingspartner.

Trainings locatie
De Vijfsprong Kozijnenhoek 21 4715 RE Rucphen

Maandag: 18:00 tot 19:00 minioren*/pupillen

19:00 tot 20:00 junioren/aspiranten

Aanmelden doe je zo!


Aanmelden geschiedt door het aanmeldingsformulier op de training in te vullen. Indien na 2 gratis proeflessen besloten wordt door te gaan met judo, geven de trainers het formulier door aan de secretaris. Deze zorgt er vervolgens voor dat het lidmaatschap wordt aangemeld bij de Judobond Nederland (JBN). Alleen dan worden behaalde graden erkend. Van de JBN ontvangt u een judopaspoort. In het judopaspoort worden de vorderingen genoteerd. Bovendien is dit paspoort nodig op toernooien.

Voor elk nieuw lid geldt dat we in principe twee proeflessen geven. Als je een derde keer komt ben je automatisch lid en moet het inschrijfformulier ingevuld ingeleverd worden. De contributie gaat dan in per de eerste van de volgende maand.

Contributie per maand:
Eerste lid van het gezin, geboren in 2007 (2008) of eerder: € 20,00
Eerste lid van het gezin, geboren in 2009 (2010) of later: € 17,00
Voor elk volgend gezinslid, geboren in 2007 (2008) of eerder: € 18,00
Voor elk volgend gezinslid, geobren in 2009 (2010) of later: € 15,50
Aanvullend kan Katatraining gevolgd worden met een 10 strippenkaart: € 2,- per les

Bedragen zijn verschuldigd over tien kalendermaanden per jaar (over de maanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd). De eerste 2 kennismakingslessen zijn gratis.

Betaalwijze
Bij voorkeur d.m.v. automatische incasso (na de tweede les wordt een machtigingsformulier toegezonden) Of anders door overschrijving op rekeningnummer NL22ABNA0526364068 van de ABN-AMRO te Roosendaal onder vermelding van lidnummer en de naam van de judoka. Vanuit België kunt u gebruik maken van IBAN: NL22ABNA0526364068

Judo Bond Nederland
Als je lid wordt van onze vereniging, moet je ook lid van de JBN zijn. Dit wordt bij de aanmelding gevraagd, en de vereniging zal je dan, indien nodig, automatisch aanmelden bij de JBN. De JBN stuurt zelf acceptgiro’s voor de betaling van de bondscontributie. De hoogte van deze contributie kunt u terug vinden met behulp van de volgende link: Judo Bond Nederland


Trainers en bestuursleden

Kees Kerstes
hoofdtrainer


Tom Verstraeten
trainer 3e dan


Lydia Koomen
secretaris


Edwin Verstraeten
voorzitter


Sven Verstraeten
assistent trainer 1e dan


Wil Michiels
leden administratie


Marco Verstraeten
trainer 3e dan


Jeanine van den Bosch
algemeen bestuurslid


Jac Suijkerbuijk
penningmeester


Willeke Kagchelland
algemeen bestuurslid


 
 

De vereniging heeft twee vertrouwens personen Wil Michiels en Suzanne de Backer.


Neem contact op met een vertrouwenspersoon

Normen en Waarden


Judo vereniging De Kroeven is een waar iedereen welkom is jong en oud. Waar iedereen zich dient te houden aan hele vanzelfsprekende gedragsregels. Waarbij respect, gelijkheid en hygiëne hoog in het vaandel staan.


Vertrouwenspersoon


Mocht ondanks alles toch iets gebeuren wat afwijkt van de normen en waarden, neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Stuur een mail naar Wil Michiels of Suzanne de Backer met een terugbelverzoek .


Vrijwilligers


De club bestaat uit een groep van vrijwilligers allemaal met een gedeelde passie “het judo”. Maar om de taken wat te kunnen verlichten zijn wij altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wil jij je steentje bijdragen aan de club neem dan op met Lydia Koomen.

Open West Brabantse
Informatie


Door op onderstaande link te drukken kom je op onze OWB pagina.

OWB pagina

Heeft u nog vragen?


Email ons

Bandexamen eisen

Hieronder vind je de eisen die wij aanhouden voor onze bandexamens.

Placeholder
Placeholder

Placeholder

Placeholder
Placeholder
 
PlaceholderPlaceholderPlaceholderPlaceholder
Placeholder
Mail ons